Zahájili jsme stavbu!

Villa Resort Kolovraty - Stavba povolena!

První dubnový den došlo k oficiálnímu předání staveniště projektu Villa Resort Kolovraty mezi investorem a generálním zhotovitelem stavby.

EBM Construct nyní zahájila první přípravy staveniště včetně oplocení a řádného označení stavby.