Chodník v ul. Ve Žlíbku

Jako generální dodavatel jsme vybudovali úsek chodníku podél západní strany ul. Ve Žlíbku, mezi železničním nadjezdem a ul. F. V. Veselého, o šířce 2 m. Současně byla realizována dešťová kanalizace pro odvodnění přilehlé vozovky a vlastního chodníku v předmětném úseku. Podívejte se na drobnou fotodokumentaci.