V září roku 2020 jsme dokončili stavbu Centra bydlení pro seniory v Pardubicích. Jedná se o společný projekt v rámci skupiny EBM Group, na kterém se podílely i dvě naše „sesterské“ společnosti: EBM Expert, která zajistila veškeré projekční práce a všechna povolení potřebná pro výstavbu a developer projektu EBM Partner. Nový domov pro cca 170 klientů je umístěn v městské části Polabiny na krásném pozemku navazujícím na park s rybníkem, přesto uprostřed rezidenční oblasti blízko centra města. 

Stavba svým umístěním a charakterem navazuje na urbanistické řešení celé rozvojové lokality Pardubic a pokračuje v jeho logické struktuře. Orientace a uspořádání objektu, respektuje a doplňuje stávající rozvolněnou zástavbu bytových domů a vytváří plynulý přechod mezi zastavěnou plochou a volnou parkovou zelení, která navazuje na pozemek stavby.
Budova splňuje všechny technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání (všechny ubytovací jednotky jsou řešeny se snadným přístupem osob na invalidním vozíku).