Na našem společném projektu – Centrum bydlení pro seniory v Pardubicích – bylo zdárně dovršeno nejvyššího bodu stavby. Proběhla slavnostní „glajcha“ a práce pokračují dál podle plánu.