Panna a Baba – dokončování stavby

Panna a Baba, trosky se začínají proměňovat ve svou plnou krásu. 

Klinkerové cihly jsou dokončeny na obou věžích, komunikace kolem domu jsou úspěšně zkolaudovány včetně retenční nádrže. Postup výstavby se blíží ke kolaudaci domu a předání investorovi. Ve společných prostorách se připravuje terasový obklad schodiště a osazení zabradlí. Výtahy včetně autovýtahu čekají na spuštění do zátežového provozu. Kompletace bytů jsou vedeny pod rukou architekta a za zmínku stojí, že veškeré interiérové prvky jsou vyrobeny speciálně pro tento projekt (dveře, podlahy, obklady a také sanita). Zároveň patří velké poděkování všem podílejícím se na dokončení projektu v nelehké době Covidu 19 a s tím spojených nařízení.