OAKS – průběh stavby obytného komplexu R8

Na staveništi OAKS, kde společnost EBM Construct vyhrála výběrové řízení na výstavbu obytného komplexu R8, úspěšně pokračuje stavba dle harmonogramu.

V obytném komplexu West cluster (budovy A – E) se aktuálně kompletují stropy v posledních podlažích.

V budově East block, ve které se bude nacházet mimo obytnou část také wellness a relax centrum, taktéž probíhá betonáž stropů nad 4. NP.