Erbenova rezidence

Upozornění na zvýšenou nákladní dopravu v ulici Erbenova

Vážení, chceme vás tímto upozornit, že v termínu od 4.9.2020 bude probíhat další fáze odvozu vytěžené zeminy ze stavby Rezidence Erbenova. Odvoz bude prováděn z ulice Erbenova směrem do Plzeňské a bude spojen se zvýšenou nákladní automobilovou dopravou. V průběhu nakládky by nemělo docházet k omezování provozu mimo zábor stavby.

Děkujeme za pochopení

Zábor v ulici Mošnova

Upozorňujeme, že v souvislosti se stavbou přeložky veřejné kanalizační stoky bude omezeno parkování v úseku modré zóny v ulici Mošnova při objektu č.p. 1495/6. Omezení potrvá do 10/2020. Děkujeme za pochopení.

EBM Construct, s.r.o.

Harmonogram stavebních prací

Uvádíme zde harmonogram stavebních prací, který budeme průběžně aktualizovat v návaznosti na zjištěné podmínky na staveništi a aktuální stav rozestavěnosti objektu.

  • Zahájení stavebních prací, přípravné práce: od 19/5/2020
  • Zajištění stavební jámy: 25/5/2020 – 4/12/2020
  • Zemní práce: 07/2020 – 12/2020
  • Založení stavby: 11/2020 – 12/2020
  • Hrubá stavba: 12/2020 – 08/2021
  • Dokončení stavby: 4Q/2022

EBM Construct, s.r.o.

Upozornění na dopravní omezení v Erbenově ulici

Upozorňujeme, že od 9.6.2020 bude z důvodu záboru pro stavbu Rezidence Erbenova a přeložku veřejné kanalizace omezen průjezd a parkování v obratišti v Erbenově ulici. Průchod pro pěší po schodišti do Mošnovy ulice bude po dobu stavby zajištěn. Za vzniklá omezení se omlouváme.

EBM Construct, s.r.o.