Erbenova rezidence

Rozšíření záboru v obratišti v Erbenově ulici

Vzhledem k pokročilé fázi výstavby budeme rozšiřovat zařízení staveniště. Z toho důvodu bude od září 2021 do konce dubna 2022 v prostoru obratiště rozšířen stávající zábor a do jeho prostoru budou umístěny stavební buňky. Průchod ke schodišti směrem do Mošnovy ulice zůstane po celou dobu zachován. 

EBM Construct, s.r.o.

Zábor v ulici Mošnova

Z důvodu dokončení stavby přeložky veřejné kanalizační stoky a pro potřeby zařízení staveniště pro objekt Rezidence Erbenova bude zábor v úseku modré zóny v ulici Mošnova při objektu č.p. 1495/6 prodloužen do konce roku 2021. Děkujeme za pochopení.

EBM Construct, s.r.o.

Harmonogram stavebních prací

Uvádíme zde harmonogram stavebních prací, který budeme průběžně aktualizovat v návaznosti na zjištěné podmínky na staveništi a aktuální stav rozestavěnosti objektu.

  • Zahájení stavebních prací, přípravné práce: od 19/5/2020
  • Zajištění stavební jámy: 25/5/2020 – 4/12/2020
  • Zemní práce: 07/2020 – 12/2020
  • Založení stavby: 01/2021 – 03/2021
  • Hrubá stavba: 02/2021 – 12/2021
  • Dokončení stavby: 4Q/2022

EBM Construct, s.r.o.