Erbenova rezidence

Hlučné práce – realizace pilotového založení

Vážení, od 13.1.2021 je zahájena realizace pilotového založení objektu, se kterou je spojena vyšší hlučnost. Práce potrvají do konce ledna. Omlouváme se tímto za snížení komfortu v okolí staveniště.

EBM Construct, s.r.o.

Zábor obratiště v Erbenově ulici a provoz nákladní dopravy

Zemní práce spojené s odvozem zeminy jsou téměř dokončeny. Na leden 2021 je plánována realizace pilotového založení a v druhé polovině ledna odvoz zbylé části výkopku. Zábor části obratiště určený pro práce na přeložce kanalizačního řadu byl ukončen.

EBM Construct, s.r.o.

Zábor v ulici Mošnova

Upozorňujeme, že v souvislosti se stavbou přeložky veřejné kanalizační stoky bude omezeno parkování v úseku modré zóny v ulici Mošnova při objektu č.p. 1495/6. Omezení potrvá do 04/2021. Děkujeme za pochopení.

EBM Construct, s.r.o.

Harmonogram stavebních prací

Uvádíme zde harmonogram stavebních prací, který budeme průběžně aktualizovat v návaznosti na zjištěné podmínky na staveništi a aktuální stav rozestavěnosti objektu.

  • Zahájení stavebních prací, přípravné práce: od 19/5/2020
  • Zajištění stavební jámy: 25/5/2020 – 4/12/2020
  • Zemní práce: 07/2020 – 12/2020
  • Založení stavby: 01/2021 – 03/2021
  • Hrubá stavba: 02/2021 – 10/2021
  • Dokončení stavby: 4Q/2022

EBM Construct, s.r.o.