Erbenova rezidence – průběh stavby

Po ukončení zajištění stavební jámy došlo ke stavbě základové desky, kterou nyní úspěšně dokončujeme. V předchozích dnech se nám také podařilo umístit stavební jeřáb, díky kterému poroste budova směrem vzhůru.

Nyní již začínáme pracovat na stavbě podzemních garáží a následně dalších pater. Celkově stavba pokračuje dle harmonogramu tak, aby byl projekt dokončen v řádném termínu.