Dokončení hrubé stavby CBS Pardubice

Na naší stavbě Centra bydlení pro seniory v Pardubicích jsme zdárně dovršili nejvyššího bodu stavby. Chtěli bychom poděkovat za spolupráci všem dodavatelům, partnerům a kolegům, kteří se podíleli na dokončení hrubé stavby. Podívejte se teď na několik fotografií ze slavnostní „glajchy“.