Dokončení hrubé stavby BD Panna a Baba

Na akci Bytový dům Panna a Baba v pražských Strašnicích bylo dosaženo nejvyššího bodu hrubé stavby obou objektů a společně s našimi partnery, dodavateli a kolegy proběhla slavnostní „glajcha“. Stavba i nadále pokračuje dle plánu a aktuálně byl bytový dům osazen okny, probíhaly práce na fasádě a vnitřní práce na SDK a ústředním topení.