Zahájení stavby CBS Pardubice

V březnu roku 2019 jsme zahájili stavbu Centra bydlení pro seniory v Pardubicích. 

Podívejte se na aktuální průběh stavby Centra bydlení pro seniory v Pardubicích. Pokračujeme dle plánu a koncem měsíce října budeme mít dokončenou hrubou stavbu, tj. všech 6 NP.