Aktuální stavby – CBS Pardubice

V březnu roku 2019 jsme zahájili stavbu Centra bydlení pro seniory v Pardubicích. Jedná se o společný projekt v rámci holdingu EBM Group, na kterém se podílely i dvě naše „sesterské“ společnosti: EBM – Expert Building Management, která zajistila veškeré projekční práce a všechna povolení potřebná pro výstavbu a EBM Partner, který je developerem projektu. Nový domov pro cca 170 klientů bude umístěn v městské části Polabiny na krásném pozemku navazujícím na park s rybníkem, přesto uprostřed rezidenční oblasti blízko centra města. Stavba svým umístěním a charakterem navazuje na urbanistické řešení celé rozvojové lokality Pardubic a pokračuje v jeho logické struktuře. Orientace a uspořádání objektu, respektuje a doplňuje stávající rozvolněnou zástavbu bytových domů a vytváří plynulý přechod mezi zastavěnou plochou a volnou parkovou zelení, která navazuje na pozemek stavby.
Budova bude splňovat všechny technické požadavky zabezpečujících bezbariérové užívání. Všechny ubytovací jednotky jsou řešeny pro přístup osob na vozíku. 

Aktuálně:

Podívejte se na aktuální průběh stavby Centra bydlení pro seniory v Pardubicích. Pokračujeme dle plánu a koncem měsíce října budeme mít dokončenou hrubou stavbu, tj. všech 6 NP.