Aktuální stav Villa Resort Kolovraty

Stavba rodinných domů Kolovraty byla zahájena skrývkou ornice první etapy, vytyčení geodetem, oplocením a základním zařízením staveniště. Právě probíhá výstavba nové páteřní inženýrské sítě včetně přípojek pro jednotlivé domy. Důležitým milníkem stavby byla úspěšná montáž retenční prefabrikované nádrže na dešťovou vodu, kterou bude obec Kolovraty efektivně využívat pro budoucí zalévání zeleně. Na konci měsíce dubna roku 2020 se zahajuje výstavba základových desek rodinných domů I. etapy.