Erbenova Rezidence – zahájení výstavby a harmonogram stavebních prací

Erbenova Rezidence – zahájení výstavby a harmonogram stavebních prací

Výstavba Erbenovy Rezidence byla zahájena. Staveniště bylo předáno generálnímu zhotoviteli EBM Construct, který nyní zajišťuje montáž oplocení a řádného označení stavby a bude provádět přípravné práce.

Harmonogram stavebních prací

Průběžně aktualizováno v návaznosti na zjištěné podmínky na staveništi a aktuální stav rozestavěnosti objektu:

 

  • Zahájení stavebních prací, přípravné práce: od 19/5/2020 | dokončeno
  • Zajištění stavební jámy: 25/5/2020 – 4/12/2020 | dokončeno
  • Zemní práce: 07/2020 – 12/2020 | dokončeno
  • Založení stavby: 11/2020 – 12/2020 | dokončeno
  • Hrubá stavba: 12/2020 – 03/2022 | probíhá
  • Dokončení stavby: 4Q/2022