Profil 2020

Je nám ctí vám oznámit, že skupina EBM Group vydává Profil 2020. Touto publikací chceme prezentovat naše nejnovější proj …

Více o projektu >

CBS Pardubice – dokončení fasád

Stavba projektu CBS Pardubice úspěšně pokračuje a blíží se ke svému cíli. Aktuálně byly dokončeny práce na obvodovém plá …

Více o projektu >

Aktuální stav Villa Resort Kolovraty

Stavba Rodinných domů Kolovraty byla zahájena skrývkou ornice první etapy, vytyčení geodetem, oplocením a základním zaří …

Více o projektu >