Villa Resort Kolovraty – pokračování stavby

První etapa rodinných domů se přesunula do druhých nadzemních podlaží, kde se realizují nosné zděné konstrukce a monolit …

Více o projektu >

OAKS – průběh stavby obytného komplexu R8

Na staveništi OAKS, kde společnost EBM Construct vyhrála výběrové řízení na výstavbu obytného komplexu R8, úspěšně pokra …

Více o projektu >

Panna a Baba – dokončování stavby

Panna a Baba, trosky se začínají proměňovat ve svou plnou krásu.  Klinkerové cihly jsou dokončeny na obou věžích, komuni …

Více o projektu >